За нас

СИТИ КЕПИТЪЛ е дружество, извършващо счетоводно обслужване на малки и средни предприятия. Ние предоставяме на нашите клиенти счетоводни услуги, финансови консултации, извършваме финансов контрол, както и административни услуги свързани с дейността им.

Освен стандартният обхват счетоводни услуги, нашите клиенти могат да разчитат на нас за:

Анализ и оптимизация на разходите на дружеството

Индивидуални финансови и данъчни консултации

Други административни услуги

Индивидуален подход за разрешаването на всеки проблем

Планиране на паричните потоци

Планиране и оптимизиране на данъчните и осигурителните задължения

СИТИ КЕПИТЪЛ разви и въведе собствена иновативна система за управление на бизнес процеси и "безхартиено" движение на документи с осигурен дистанционен уеб-базиран достъп за своите клиенти. Чрез платформата на ИНСИС ООД, клиентите на компанията могат лесно да контролират достъпа и да управляват финансово-счетоводните процеси и труд и работна заплата за служителите си.