Счетоводни услуги

СИТИ КЕПИТЪЛ Бургас предоставя всички нужни счетоводни услуги за вашата компания. Ние можем да сме ви от полза с всякакви въпроси, свързани със счетоводство, правно, финансово и данъчно консултиране, както и труд и работна заплата на служителите ви.

Ние работим с компании от различни индустрии, а екипът ни се състои от специалисти с голям професионален опит. Можем да ви помогнем с месечното осчетоводяване на документи, отчитането на ДДС и корпоративни данъци, изготвянето на финансови отчети, както и с подготвянето на годишния финансов отчет и годишното счетоводно приключване. Освен това, ние поемаме и цялата комуникация с данъчната администрация и изготвяме всякакви междинни финансови отчети.

СИТИ КЕПИТЪЛ предлага пълен набор от счетоводни услуги на територията на Бургас – от изготвянето на първоначалната счетоводна документация и нейното поддържане до счетоводното приключване на годината. Част от другите услуги, свързани със счетоводство, които ви предоставяме са:

  • обработка и подаване на декларации по ЗДДС
  • изготвяне на всякакви видове регистрации по ЗДДС, по ЗЗЛД, както и в БНБ
  • изготвяне на различни справки за нуждите на БНБ, НСИ, НОИ и НАП
  • изготвяне и на справки във връзка с просрочени задължения и вземания
  • всякакви други счетоводни консултации, свързани с българското законодателство.

Счетоводно обслужване за клиенти

Онлайн магазини

Стоматолог, лекар или фармацевт

Малки семейни фирми

Фирми за недвижими имоти

НПО - сдружения с нестопанска цел

Благотворителни организации

Фондации

Архитекти и строителни фирми