Регистрация на фирма

СИТИ КЕПИТЪЛ извършва регистрации на следните дружества, съобразени с законовите изисквания и спецификата на Вашият предмет на дейност:

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация в регистър БУЛСТАТ (свободни професии)
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Смяна на управител
 • Промяна на седалище/адрес
 • Преобразуване на ЕООД в ООД
 • Преобразуване на ООД в ЕООД
 • Доброволна регистрация по ДДС
 • Задължителна регистрация по ДДС
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
 • Регистрация в Инспекцията по труда
 • Други регистрации

Счетоводно обслужване за клиенти

Онлайн магазини

Стоматолог, лекар или фармацевт

Малки семейни фирми

Фирми за недвижими имоти

НПО - сдружения с нестопанска цел

Благотворителни организации

Фондации

Архитекти и строителни фирми