Новини от НАП

Новини от НСИ

България е на 26-о място в света по отворени данни

България е на 26-о място в света по отворени данни, показва глобалният индекс ODIN, който оценява официалната статистика на 178 държави в света.Докладът, изготвен от Open Data Watch, бе официално публикуван по врем...

Работна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

На 28.02.2019 г. в Националния статистически институт се проведе трета работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснацио...

Честита Баба Марта!


Notice: Undefined index: DESCRIPTION in /home/citycapital/public_html/templates/citycapital/models/news.php on line 97

...