Новини от НСИ

Заседание на Националния статистически съвет

На 26 ноември 2018 г. от 14:00 часа в сградата на НСИ ще се проведе заседание на Националния статистически съвет, който е висшият консултативен орган в областта на статистиката на национално ниво. На заседанието ще бъдат пр...

Работна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

На 30.10.2018 г. в Националния статистически институт се проведе втора работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснацио...

НСИ е домакин на посещение с цел обучение в рамките на програма MEDSTAT IV

В периода 23 - 25 октомври 2018 г. Националният статистически институт за първи път е домакин на посещение с цел обучение в рамките на програма MEDSTAT, финансирана от Европейския съюз. Посещението беше организирано съвмест...