Новини от НАП

Обява 9077423 „Услуги по абонаментно обслужване на пожароизвестителни инсталации, собственост на ТД на НАП София с местонахождение гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград”

 Обява изх. № 97-00-8/19.06.2018 г., ведно с приложения от № 1 до № 11 към нея по ОП 19.06.2018Информация за публикувана в профила на купувача обява по ОП 19.06.2018...

Новини от НСИ

Последно заседание на Работна група „Статистика“ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

Основната тема на последното заседание на Работна група „Статистика“, проведено на 14 юни 2018 г., беше предложението за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика и за отмя...

Пето заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз

Основната тема на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 29 май 2018 г., беше предложението на Европейската комисия за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес стати...