Новини от НАП

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП с годишната данъчна декларация.Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на сро...

Телефоните на офис \"Красно село\" временно не работят

Поради технически причини телефоните на офис \"Красно село\" на ТД на НАП София временно не работят. Клиентите ще могат да се свържат със с...

Новини от НСИ

Global Datathon 2018 ще се проведе в Европа и Азия от 28 до 30 септември 2018 година

Второто издание на глобалния дейтатон, организирано от Data S...

Неформална среща на ръководителите на статистическите служби от Балканския регион

На 30 август 2018 г. в учебния център на Националния статистически институт в с. Сливек, област Ловеч, по покана на председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски се проведе неформална среща на ръководителите на статистическите с...

Националният статистически институт на Република България и Националният статистически комитет на Република Беларус подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката

На 19 юли 2018 г. в гр. Минск, Република Беларус, беше подписано Споразумение между Националния статистически институт на Република България и Националния статистически комитет на Беларус (Белстат) за сътрудничество в облас...