Новини от НАП

Новини от НСИ

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24 май е един от най-светлите български национални празници - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.Денят на солунските братя св. св. Кирил и Методий - създатели на глаголицата, се отбе...

Заключителна международна конференция по проект „Свързани отворени статистически данни“

Националният статистически институт и Евростат организират съвместна заключителна конференцияпо проект„Свързани отворени статистически данни“, която ще се проведе на ...

В НСИ се проведе обучение в областта на статистиката на селското стопанство

В периода 13 - 14 май 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение в областта на агромонетарната статистика в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ IPA 2015  в сътрудничество с консулта...