Юридически услуги

СИТИ КЕПИТЪЛ предоставя на клиентите си пълен пакет от юридически услуги в областта на дружественото право, договори и търговски сделки, обявяване на несъстоятелност, придобивания и сливания на бизнеси, както и процесуално, трудово и административно право.

Независимо от индустрията, в която оперира компанията ви, ние сме насреща за всякакви правни консултации и услуги, свързани с всеки един аспект от дейността на вашия бизнес.

СИТИ КЕПИТЪЛ Бургас има професионален екип от специалисти, които могат да ви помогнат и с:

 • регистрации и преобразувания на компании
 • представяне и участие по време на водене на преговори
 • консултации, свързани с договорното и дружествено право
 • консултации по административно, данъчно и търговско право
 • консултации при данъчни проверки и ревизии
 • консултации, свързани с придобиване или учредяване на права върху недвижимости
 • консултации, свързани с правни въпроси по интелектуална собственост
 • консултации при обявяване на несъстоятелност
 • консултации по въпроси, свързани със събиране на вземания от длъжници
 • съдействие и консултации за постигане на извънсъдебни спогодни по трудови или търговски спорове
 • изготвяне на всякакви видове договори и търговски сделки
 • изготвяне на due diligence доклади
 • помощ при обжалването на наказателни поставления, свързани с имуществена санкция или наложена глоба

Счетоводно обслужване за клиенти

Онлайн магазини

Стоматолог, лекар или фармацевт

Малки семейни фирми

Фирми за недвижими имоти

НПО - сдружения с нестопанска цел

Благотворителни организации

Фондации

Архитекти и строителни фирми