Данъчни услуги

Именно данъчното законодателство в страната търпи доста чести промени. Затова независимо каква е големината на бизнеса ви или сферата, в която развивате своята дейност, от изключителна важност е да сте в крак с актуалните данъчни закони, тъй като те влияят върху почти всяко бизнес решение. СИТИ КЕПИТЪЛ Бургас разполага с професионален екип от данъчни експерти, които може да помогне с консултация по всякакви въпроси, свързани с данъчни рискове.

Ние можем да ви помогнем с оптимизирането на разходите и намаляването на рисковете, независимо от сферата, в която оперира фирмата ви. Освен това, с наша помощ може да отговорите и на всички регулаторни и административни изисквания на данъчната администрация.

СИТИ КЕПИТЪЛ предлага пълен набор от данъчни услуги, включително:

  • ефективни данъчни решения за вашия бизнес в сферата на счетоводството и данъчното законодателство
  • данъчни консултации, свързани с данъци върху недвижимости, както и местни данъци и такси
  • данъчни консултации, свързани със сделки между свързани лица, еднократни данъци, ДДС, доходно облагане на физически и юридически лица
  • данъчни консултации, свързани със сливане или придобиване на бизнеси и други транформации на компании
  • данъчна защита при данъчни проверки и ревизии
  • подготвяне на възражения и обжалвания на данъчни ревизионни доклади.

Счетоводно обслужване за клиенти

Онлайн магазини

Стоматолог, лекар или фармацевт

Малки семейни фирми

Фирми за недвижими имоти

НПО - сдружения с нестопанска цел

Благотворителни организации

Фондации

Архитекти и строителни фирми