Административни услуги

Администрацията на възнагражденията на вашите служители е деликатен процес, който се нуждае от внимание и конфиденциалност. Без значение от размера на компанията или сложността на организацията, СИТИ КЕПИТЪЛ Бургас предоставя всички услуги, нужни за успешното управляване на административните ви процеси. Можете да се доверите на нас за цялостното обработване на работните заплати, както и поддръжката на трудовите досиета на служителите ви.

Обработването и администрацията на възнагражденията и трудовото право са много важни функции за счетоводството на всяка една компания. И тъй като процесите и обработката на документацията изискват значително време, ние можем да ви помогнем с това, за да можете вие да се фокусирате върху другите аспекти от бизнеса си. А така ще се повиши и ефективността на цялата ви компания.

С изнесено администриране на ТРЗ и личен състав, вие ще можете да се концентрирате повече върху доброто управление на човешките ресурси, като така се подобрява и нивото на конфиденциалност и контрол. СИТИ КЕПИТЪЛ предлага всички услуги за обработване на възнаграждения, както и анализ на трудови разходи, подготовка и поддръжка на всички нужни документи за назначение, промени и прекратяване на трудови правоотношения. Освен това, можем да съдействаме и с консултации, свързани с различни административни и трудови казуси.


Счетоводно обслужване за клиенти

Онлайн магазини

Стоматолог, лекар или фармацевт

Малки семейни фирми

Фирми за недвижими имоти

НПО - сдружения с нестопанска цел

Благотворителни организации

Фондации

Архитекти и строителни фирми