За нас

СИТИ КЕПИТЪЛ е дружество, извършващо счетоводно обслужване на малки и средни предприятия. Ние предоставяме на нашите клиенти счетоводни услуги, финансови консултации, извършваме финансов контрол, както и административни услуги свързани с дейността им.
Освен стандартният обхват счетоводни услуги, нашите клиенти могат да разчитат на нас за:

Анализ и оптимизация на разходите на дружеството

Индивидуални финансови и данъчни консултации

Индивидуален подход за разрешаването на всеки проблем

Планиране на паричните потоци

Планиране и оптимизиране на данъчните и осигурителните задължения

Други административни услуги